• Търговия на едро и дребно с автомобилни га зови уредби , компоненти и резервни части .
  • Монтаж на автомобилни газови уредби за инжекционни и карбураторни двигатели .
  • Ремонт и поддръжка на АГУ .
  • Диагностика и ремонт на запалителни уредби .
  • Проектиране и изработка на газови смесители и противовзривни клапи .