Система VENTO MP32

IMG-7def7e286874af532e218830a36ed260-V

Комплектована с инжектори VALTEK

IMG-d27a07204aa204cb4a9d01231d18e1d6-V
Цилиндрична бутилка

IMG-de86a570935c1eef45f50bcc9cce9030-V

Система VENTO MP48 

IMG-06d2ce23f0969ad32d50fbe50f263256-V

Комплектована с инжектори VALTEK

IMG-d27a07204aa204cb4a9d01231d18e1d6-V

Цилиндрична бутилка

IMG-de86a570935c1eef45f50bcc9cce9030-V

Система VENTO MP48 

IMG-9464ba51d9af25f7d9785e2cd96259f9-V

Комплектована с инжектори HANA

IMG-3e369d6e549223b3ff65dc8252f7cd92-V

Цилиндрична бутилка

IMG-de86a570935c1eef45f50bcc9cce9030-V

Система VENTO MP 48 OBD

IMG-ea1bb0c2f4c6142d2adab01db0f83618-V

Комплектована с инжектори HANA

IMG-3e369d6e549223b3ff65dc8252f7cd92-V

Цилиндрична битилка

IMG-de86a570935c1eef45f50bcc9cce9030-V

По желание на клиента системите могат да бъдат комплектовани с тороидална бутилка

  • Устройство за омасляване на клапаните с цел защита от преждевременно износване

IMG-fc6b25edea896631e57484a6817cd058-V

  • Изработване на смесители и противовзривни клапи
  • Автомобилни резервоари за пропан бутан и метан

IMG-8161e6bd33a7ce65d6184ece33e2e114-V

Ремонт на голяма част от разпространените в България: италиански , холандски, полски и други автомобилни газови системи.