Система VENTO MP32

Комплектована с инжектори VALTEK

Цилиндрична бутилка

Система VENTO MP48 

Комплектована с инжектори VALTEK

Цилиндрична бутилка

 

Система VENTO MP48 

Комплектована с инжектори HANA

Цилиндрична бутилка

 

Система VENTO MP 48 OBD

Комплектована с инжектори HANA

Цилиндрична битилка

По желание на клиента системите могат да бъдат комплектовани с тороидална бутилка

  • Устройство за омасляване на клапаните с цел защита от преждевременно износване
  • Изработване на смесители и противовзривни клапи
  • Автомобилни резервоари за пропан бутан и метан

Ремонт на голяма част от разпространените в България: италиански , холандски, полски и други автомобилни газови системи.