Извършваме подмяна на газови бутилки и издаване на необходимия документ.